متولد: سال ۱۳۳۸ در مشهد

آثار:

آى قصه‌ قصه قصه

دستمال خال‌خالى

پیراهن بى‌‌بى‌ نازنین

یواش برو

لولو پشمالو و کرم کوچولو

افتخارات:

خانه ساختن کاری ندارد؛ برگزیده‌ى کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

این خروس مال کیه؛ برگزیده‌ى کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دو فسقلى؛ برنده‌ى جایزه‌‌‌ى پروین اعتصامی

میراث فرهنگى ایرانیان؛ جایزه‌ى کتاب رشد، برگزیده‌ى کتاب فصل، برگزیده‌ى کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان